Dyrenes Mindelund "Løvhøj" Horsens

Foreningen

OM FORENINGEN BAG DYRENES MINDELUND

Dyrenes Mindelund ”Løvhøj” Horsens blev indviet den 3. august 1996, og den første begravelse fandt sted den 12. august 1996.

De første år blev administrationen varetaget af Horsens og Omegns Forbrugergruppe.

Den 31. august 2000 stiftedes en forening af brugere til Mindelunden, som siden har stået for såvel det praktiske arbejde som administrationen af Mindelunden.

Siden starten i 1996 har det praktiske arbejde med begravelser og vedligeholdelse af arealet været udført vederlagsfrit af en lille kreds af brugere, hvilket er medvirkende til, at priserne har kunnet holdes på et rimeligt niveau.                       

Mindelundens bestyrelse består af

Formand  Doris Jensen

- mobil 20 12 40 30

Kasserer Betina Nielsen

Samt

Karen Feldt (næstformand), Tove Rasmussen  og Ulla Jensen.

 

Gravpladsen som den så ud i de spæde år

Dyrenes Mindelund Løvhøj siden 1996

Forud for indvielsen af Dyrenes Mindelund den 3. august 1996 var gået mange år, hvor savnet af en dyregravplads i Horsens ofte havde været fremme i Horsens Folkeblad.

Dyrlægerne Knud Stensborg og Gustav Valentiner Branth fra Bygholm Dyrehospital havde gennem en periode på ca. 10 år jævnligt via læserbreve i Horsens Folkeblad gjort opmærksom på, at der i en by af Horsens størrelse var et udtalt behov for et sted, hvor man under værdige former kunne få sit kæledyr begravet. Horsens Folkeblad efterlyste også i flere artikler initiativtagere til etablering af en dyregravplads.

Horsens Kommune var skeptisk over for tanken og ønskede ikke at vise initiativ. Men omkring 1990 gik Horsens Og Omegns Forbrugergruppe ind og indkaldte til møde om sagen.

Der blev afholdt flere møder, hvor behovet blev underbygget. Men først da Doris og Knud Jensen deltog i et møde indkaldt af Horsens Og Omegns Forbrugergruppe i sensommeren 1995, kom der gang i det forberedende arbejde.

Sammen med en lille kreds af interesserede gik Doris og Knud i gang med at undersøge, hvordan en dyregravplads kunne etableres. Hvor kunne den placeres, hvordan kunne man skaffe økonomiske midler til køb eller leje af jord, og hvordan kunne man få arealet etableret med beplantning og græs?

Horsens Kommune indvilgede i at stille et areal 

ved den vestlige ende af Priorslykkevej vederlagsfrit til rådighed for dyregravpladsen. Horsens Kommune gav tillige en garanti for et banklån på 40.000 kr.

I foråret 1996 planerede Horsens Kommunes Jobcenter jorden og såede græs, medens en kreds af frivillige mennesker gik i gang med at hegne området ind og plante 650 små træer. Da alle – undtagen jobcentret – arbejdede gratis kunne anlægsudgiften holdes indenfor banklånet på de 40.000 kr. Der blev endda penge til et lille hus på gravpladsen.

I arbejdet med indhegning, beplantning og husbyggeri gik Doris og Knud Jensen i spidsen hjulpet af bl. andre Kristian Dokkedal, Poul Mebus, Jytte Hansen og Holger Degn. I august 1996 var Dyrenes Mindelund ”Løvhøj” Horsens en realitet, og indvielsen blev afholdt den 3. august, hvor alle de involverede fejrede begivenheden sammen med borgmester Vagn Ry Nielsen Horsens Kommune.

Doris og Knud Jensen blev kontaktpersonerne udadtil (der hvor man henvender sig, når man ønsker et dyr begravet). Og sammen med Kristian Dokkedal påtog Knud sig arbejdet med at grave, når et dyr skulle begraves. De 3 stod tillige for den daglige vedligeholdelse af arealet med græsslåning og renholdelse hjulpet af bl. andre Jytte og Ib Hansen samt senere Karen Feldt.

Horsens Og Omegns Forbrugergruppe ved James Arbøl fik overdraget opgaven med regnskabsføring og opkrævning af betalingen for begravelser.

Fra starten har det været et grundlæggende princip, at prisen for begravelser skulle holdes på et rimeligt niveau. Derfor har det praktiske arbejde omkring gravpladsen hele tiden været udført vederlagsfrit. Men lidt skuffende måtte de frivillige dog acceptere, at Horsens Og Omegns Forbrugergruppe beregnede sig et administrationsvederlag i størrelsesordenen 5.000 kr. pr. år.

Glæden over, at dyregravpladsen nu var en realitet, var imidlertid stor, og den 12. august 1996 blev gravpladsen taget i brug, da Fausta Pedersens gravhund fik sit sidste hvilested i Dyrenes Mindelund.

Graver Knud Jensen i aktion