Dyrenes Mindelund "Løvhøj" Horsens

Velkommen til vores hjemmeside

HERMED INDKALDES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

Tirsdag den 26. marts 2024 kl. 18.30

hos Doris Jensen, Ndr. Torstedvej 8 A, 8700 Horsens

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

 

    Valg af dirigent

 

    Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse ved Doris Jensen

 

    Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse.

 

    Bestyrelsens budget og forslag til fastsættelse af priser for begravelse, forlængelse          og kontingent for B-medlemmer fremlægges til vedtagelse.

 

    Forslag til vedtægtsændring – der er ingen ændringsforslag

 

    Behandling af indkomne forslag

 

    Valg af formand – Doris Jensen modtager genvalg

 

    Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er Karen Feldt og Betina Nielsen

                        

                      

    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – på valg er Anne Møller og Knud Jensen

 

    Valg af 2 revisorer – på valg er Lars Møller og Helle Jacobsen

 

    Valg af 1 revisorsuppleant – på valg er Sylvest Jakobsen

 

    Eventuelt

 

         21.02.24   

 


Vedr. fornyelse af gravplads

Har du skiftet adresse siden vores sidste kontakt (begravelse eller fornyelse) og sidder du med en fornemmelse af at du skal have fornyet gravplads, men ikke har modtaget brev, så kontakt venligst enten formand Doris Jensen eller kasserer Betina Nielsen.

På den ordinære generalforsamling 27.03. 2018 blev vedtægterne ændret således, at den ordinære generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i marts måned.

Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling opslås fremover på gravpladsen med angivelse af tidspunkt og sted for generalforsamlingen

Dyrenes Mindelund "Løvhøj" Horsens