Priser Prisen for begravelse i enkeltgrav eller fællesgrav er pt 800kr for en 5 år fredningsperiode. Forlængelse kan finde sted efter aftale. Prisen for begravelse af små kæledyr såsom fugle og marsvin i fællesgraven er pt 75kr. Reservation af gravsted er muligt, såfremt man ønsker en bestemt placering. Reservation kan ske ved henvendelse til bestyrelsen og prisen er pt 800kr som dækker begravelse i en 5 årig fredningsperiode fra begravelsesdagen når den tid kommer. Støttemedlemsskab koster 200kr pr. år. Hvis du/I som virksomhed eller privat person ønsker det, vil vi lave et opslag på facebook og hjemmesiden om Jeres støtte. Del siden på Facebook